تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

مهران اختری كه دیروز در  حوض بزرگ تسویه آب و پمپاژ شنا می كرد متاسفانه در این حوض غرق شد و جان خود را از دست داد  برای ایشان آرزوی مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر می كنیم.

امیدواریم مسولین اداره آب از شنا كردن در این منطقه جلوگیری بعمل بیاورند تا شاهد چنین اتفاقات ناگوار نباشیمارسال در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ