تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

آقای كریمی شهردار محترم نمی دانم حال شما چطور هست اما حال شهروندان اصلن خوب نیست آمدنی گفتی كه در طول دو سال بیله سوار را 20 سال جلو می برم فكر كنم جای جلو با عقب عوض شده است . شاپور عزیز شورا كه نیست در كارت مداخله كند شهروندان هم كاری به كارت ندارند برای همكارانت كه دهها پرونده دادی زیر بغلشان و دارند پله های ترقی را طی می كنند خودتی و خودت حالا چی می گی؟ واقعن از كوچه  پس كوچه های شهر خبر داری؟ واقعن داری؟ من كه فكر نمی كنم بی اطلاع باشی اما بی توجهی ات داره از دروازه شهر سر و صداش به بیرون میرود .

چنین تصور می شود كه اصلن ماموریت شما چیزی دیگر هست نه آبادانی شهر آقای كریمی واقعن شهردار كیست؟

این مدیریت نیست جناب آقای كریمی

به هر صورت ممكن چهارچنگولی  به میز و صندلی و پست و مقام چسبیدن هنر نیست برادر گرانقدر پرسنل شهرداری ماههاست كه حقوق نگرفته اند و این می تواند به یك فاجعه منجر شود و سالیان سال یادآوری اش خاطره ها را مكدر كند.

پارك شهر هر روز داغون تر از روز قبل هست. و تنها محل تفریح شهر به خرابه ای تبدیل شده است در حالی كه از شهر ها و روستاهای همجوار هم تپه نرگس میهمان داشت

كوچه ها و خیابانهای فرعی محل گذر نیستند چاله ها تبدیل به چاه شده اند

زباله ها به موقع حمل نمی شود

درختان و فضای سبز در كم آبی تابستان نفرین به جان نحیف تان می كنند.

چهره شهر هر روز دردناك تر می شود و هیچ زیبایی و نو آوری در شهر نداریم

و شما شهردار شهر مایید آیا واقعن حالتان خوب هست؟ارسال در تاریخ شنبه 29 خرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ