تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

محصولی که در داخل گونی رویت می کنید به روایتی آرد هست و قرار هست نانوایی از آن نان پخته در اختیار مردم روزه دار بیله سوار مغان قرار دهد سالهاست که ما در این وبلاگ از کیفیت نامناسب نان می گوییم اما گوش شنوایی در این وادی یافت می نشود که نشود به نانوا هم که اعتراض می کنیم کیفیت بسیار پایین آرد را علت اصلی می داند وقتی مراجعه می کنیم به کارخانه آرد ،تولیدی این کارخانه را جزء بهترین آردهای کشور می داند بین جعفرآباد بیله سوار چه اتفاقی بر سر این آرد می افتد من نمی دانم امیدوارم که مسوولین پاسخ واضحی به مردم بدهندارسال در تاریخ دوشنبه 7 تیر 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ