تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

چند روز پیش بود تلفن همراه ام زنگ خورد از خانه بود گفتند مادر ات. مادر ات. سریع خود را رساندم تا دیدم درد شدید قفسه ی سینه ، بیدرنگ بیمار را به بیمارستان رساندم.
خانم دکتر جوانی شیفت شب بود تعدادی مریض بد حال قبل از ما نوبت شان بود کاملن مشخص بود خانم دکتر دست و پای خود را گم کرده بود استرس شدیدی داشت .از طرفی پرستاران هم معلوم بود به خانم دکتر جوان را محل نمی گذاشتند.
_ یکی با همکار اش در مورد شیفت شب بحث می کرد.
_ یکی می گفت چون همراه بیمار اعزام بودم دو روز استراحت خواهم بود .
_ و یکی سر گرم دنیای مجازی ...
نوبت مادرم شد تا رسیدن نوبت بیمارمان همراهان چندین بار مردند و زنده شدند آخه بحث قلب بحث ثانیه هاست نه نوبت ها.
خانم دکتر با دیدن حال مادرم بیشتر به اضطراب افتاد. تقصیر هم ندارد چه مسئولیتی را چه کسی باید بر دوش بکشد ؟؟!!
با کمترین تجربه بیمار قلبی بد حال و عدم وجود امکانات کافی و بحث ثانیه ها و دستور پزشکی که می تواند بر نوع بیمار آخرین دستور باشد. فشار وجدان شغلی و استرس.
به هرحال نوار قلبی و برخی معاینات بالینی دستور بستری و سرم و مسکن !!!
بعد از ساعاتی اتمام سرم و ترخیص.
اما درد قفسه وجود دارد بلاخره شب روز شد شدت درد دوباره بعد از افت تاثیر مسکن بالا گرفت و ناچار باز راهی بیمارستان کردیم این بار خانم دکتر دیگری از روی نسخه دیشب !!! دوباره دستور بستری و سرم و مسکن.
درد قفسه ی سینه و فشار بالای 18نشانگر مشکل قلب و حمله شدید قلبی بود به هر حال ناچار تقاضای ترخیص و بیمارمان را راهی یکی از شهرستانهای همجوار کردیم .بعد از تقریبن یک و نیم ساعت بیمار در اختیار متخصص قلب بود کمی به آرامش رسیده بودیم که رسانده ایم به متخصص اش .
دکتر به محض مشاهده ی نوار قلب و حال عمومی بیمار از اینکه روز اول ساعت اول مراجعه اعزام ویژه نشده متعجب بود .
از اینکه امروز هم با این شدت درد و فشار بالا
چطور دستور ترخیص نوشته شده در حیرت بود
حال بحث این است کیست مقصر ؟
بیما ر؟ که چرا در بیله سوار مریض می شود ؟ بیله سوار چرا متخصص قلب ندارد ؟
شاید هم مقصر پزشک عمومی جوانی است که به بیماری قلبی اشراف کامل ندارد .
به هر حال، یک شهرستان مرزی مردم. یک بیمارستان و یک پزشک عمومی بی تجربه و امان خدا .
الهی الامان



ارسال در تاریخ دوشنبه 14 تیر 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ