تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

فرماندار بیله سوار مغان گفت : بیله سوار مغان در تولید گندم جزء 5 شهر ستان برتر کشور هست

جناب حلیم عزیز شایسته بود که بخاطر این رتبه ارزشمند جشنواره گندم در این شهرستان برگزار می کردیم که نکردیمارسال در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ