تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

معمولن این ماشین آلات از پارکینک شهرداری بیرون نمی آید مگر اینکه خبری در آن اداره باشد. این خبرها هم معمولن روی صندلی رییس اتفاق می افتد. هر کسی که می خواهد بیاید یا می خواهندببرندش ،تازه یادش می افتد که بایستی نام نیک از خود بر جای بگذارد و تازه وارد هم چند روزی فعال می شود بعد بادش می خوابد می شود مثل بقیه. این آقا شاپور هم آمدنی یه چنین کاری کرد خوابیده بود تازه بیدار شده احتمال قریب به یقین بیدارش کردند که برود.ارسال در تاریخ پنجشنبه 24 تیر 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ