تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

سلام خدمت مدیر عزیز


 اولا"پیاده شو باهم بریم - دوما"آشپز که دو تا بشه ( شهرداری و شهرسازی) مقصر صاحب غذاخوری است - سوما" چند روز نیست 9 ماهه - چهارما" اگه چند مدت صبر کنید می فهمید اجرای جوب آب کاملا" مهندسی بوده و هیچ ایرادی نداره و صرفا" آشپز دوم که خودسر و از حمایت صاحب غذا خوری برخورداره اشتباه کرده - پنجما" تنها امکان و محل ارتباط طبیعی و محض این جوب به جوب موجود جلوی مغازه آقای مسلم البرز بوده که شیب آن در اجرا در نظر گرفته شده و بخاطر عدم پیشنهاد وتقاضای اعتبار و پیگیری شهرداران بعداز آقای منفرد همچنان اجرا نشده - طوریکه جوب جلوی ملک تعریضی آقای صالح باوفا وتمامی پلهای جلوی معابر بالای کمربندی اجرا نشده - ششما"علت رفتن من از سال 90 که اگه اطلاع نداشتی اطلاع داشته باش برای همه مردم اطلاع رسانی کرده ام معلوم و واضحه و چون رفتی تو سوراخ موش قایم شدی خبر نداری - هفتما" توی تیمت از هر رشته ای کار بلد داشته باش تا بیخود نخود هر آشی نباشی و سوتی ندی- هشتما" ایت هورر کاروان سووشار- نهما" جواب ابلهان خاموشیست. دهما" کافر همه را به کیش خود پندارد. اینارو ارسال میکنم که هم اطلاعات و انصاف شما بره بالا و قضاوت جاهلانه نکنی و اگه منعکس کردی مردم عزیز هم آگاهی پیدا کنند البته اگه لطف شما شامل حالشون بشه. ویا اگه خواستید در مطالبتون تجدید نظر کنین .انتخاب دست شماس ما که تماشاگریم. ممنونارسال در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ