تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

معمولن هر کسی شهردار می شود یا سرپرست ، پروژ ه ای  را طراحی می کند تا طرحی نو اندازد و کاری بکند اما تا ایشان را بر میدارند و غالبن استعفایش مقبول می افتد انگار تمام فایلها را هم با خودش بر میدارد و نفر بعدی نمی داند که این طرح با چه انگیزه ای ساخته شده است و به حال خود رها می شود و این همه هزینه ای که از بیت المال  خرج شده است خاک می خورد و از بین می رود از مسوولین امر بخصوص فرماندار حلیم گرامی که روی این موضوعات حساسیت ویژه ای دارند تقاضا داریم از شهردار فعلی بخواهند که تکلیف این پروژه ها را مشخص کنند بالاخره خودش هم بلد نباشه دایی جانش که می تونه کمک کنهارسال در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ