تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

دکتر شکور پورحسین نماینده مردم مغان امروز هم مثل دفعات قبل در بایکوت خبری وارد شهرستان شد و از این حضور تنها این عکس نصیب ما شد از دوستان دفتر به دست نزدیک به دکتر تقاضا داریم حضور نماینده در شهرستان را اطلاع رسانی کنند شاید کسی مشکلی داشت و خواست با نماینده خودش در میان بگذارد اینقدر نماینده را از مردم و مردم را از نماینده دور نگه نداریمارسال در تاریخ شنبه 9 مرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ