تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

طی مراسمی در فرمانداری  با حکم قادر هنرمند مدیر کل امور عشایری استان" ساسان محمودی"به عنوان سرپرست جدید امور عشایر بیله سوار مغان معرفی و از زحمات "عسگر توکلی" قدردانی شد.

با انتخاب ساسان محمودی یکی دیگر از ادارات با مدیریت بچه های بیله سوار مغان خواهد بود . علاوه بر این دولت اعتدال امید با این انتخاب ها نشان داده است که کماکان  معتدل هست و در انتخابهای خود زیاد در گیر و دار گرایش های فکری نیست.ارسال در تاریخ یکشنبه 17 مرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ