تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

فردا روز بیله سوارمغان هست

 فردا سوم شهریور هست

فردا روزی هست که مرزداران با غیرت در مقابل قشون روس در سال 1320 سینه سپر کردند.

فردا روزی هست که در طول تاریخ به نام بیله سوار مغان ثبت شده و خواهد بود و مزار شهدای گمنام سندی بر این ماندگاری خواهد بود .

به احترام شهدای گمنام خوابیده در نقطه صفر مرزی فردا همه باهم در این مراسم شرکت خواهیم کرد.


وعده دیدار سوم شهریور ساعت 18 مزار شهدای گمنامارسال در تاریخ سه شنبه 2 شهریور 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ