تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

Image result for ارم شورای شهر

کمتر از ده ماه دیگر یک بار دیگر بایستی در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت کنیم و با این وضعیتی که شورای شهر دوره چهارم بوجود آورد بایستی خیلی خیلی هوشیار باشیم و یک بار هم شده به انتخاب درست دست بزنیم و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهیم. عده ای فعلن چراغ خاموش دنبال گلچین کردن هستند ما در این وبلاگ با هیچ کدام از این افراد شوخی نخواهیم داشت و دست این افراد را یکی یکی رو خواهیم کرد تا مردم بدانند که چه کسانی با چه اهدافی برنامه ریزی می کنند. امیدوارم که این بار از انتخاب خود پشیمان نشویمارسال در تاریخ جمعه 12 شهریور 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ