تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

امیدوارم که مستمندان شهر از چشم هایمان بدور نباشند هر چند که ماهیت عید قربان را این روزها بد جوری گم کرده ایم و فقط از این روز به کباب بره و سیخ و زغال فکر می کنیم  و به قربانگاه بردن اسماعیل توسط ابراهیم خلیل الله را بعنوان افسانه برای هم تعریف می کنیم اما در همین کباب بره هم بیایید جانب انصاف را رعایت کنیم و با با راه انداختن بساط کباب دل پدری یا بچه ای را کباب نکنیمارسال در تاریخ دوشنبه 22 شهریور 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ