تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

فاجعه زیست محیطی در عرصه های طبیعی ارتفاعات خروسلو (یانبلاغ - ساری بلاغ ) بیله سوار مغان !!!

فاجعه از آن جهت كه مگر بیله سوار چقدر عرصه جنگلی  ویا بهتر بگویم چند اصله درخت و درختچه خود رو وطبیعی دارد كه از سر بی كفایتی متولیان مربوطه اش هر سال تعداد زیادی از آنها توسط سود جویان زمینخوار نابود و به كشتزارهای غیر قانونی و غصب شده در سالهای گذشته اضافه گردد ؟

امروز جمعه 95/08/14 گلگشت جمع 8 نفری قوجاقارتال بیله سوار در مسیر آقاكندی - یانبلاغ بود كه شاهد فاجعه دلخراش بریده شدن تعداد پرشماری از درختان در ارتفاعات مشرف به ساری بلاغ و یانبلاغ خروسلو شدیم و صاف به عزا نشستیم !!!!! لازم به توضیح است كه این لكه های كوچك وجسته وگریخته جنگلی بیادگارمانده از سالیان دور و ادامه جنگلهای ارسباران بوده وتنها پناهگاه انگشت شمار وحوش و پرندگان منطقه در گرما و سرما میباشند !!

تصاویری را به نمایش میگذارم كه امیداوارم متولیان امر حداقل برای لحظه ای بربی كفایتی شان

در حراست از حقوق عمومی اعتراف و از هزینه های كلان و كم ثمری كه در این راه به مردم تحمیل میكنند شرمنده باشند !!!


آقای رییس این شخم جان شما مال چند ساعته پیشهارسال در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ