تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

ما در سال 94 خیلی جدی به هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی گوگ تپه زوم کردیم و تلاش کردیم که انتخابات نه در فضای امنیتی بلکه در شرایط برابر و دور از فشار برگزار شود و مردم حساس شدند و پا پیش گذاشتند  خوشبختانه بعد از گذشت حدود یک و نیم سال مردم مزه خوب انتخاب درست خود را چشیدند


سلام اقای مدیر اگه خاطر شریفتون باشد دراردیبهشت سال94 اظهار نظرهای فراوانی درخصوص انتخاب هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی گوگ تپه دروبلاگ شما بعمل امد اماهیچوقت پیگیر موضوع نشدید که اطلاع رسانی کنید خرید شبانه روزی گندم درسطح استان برای اولین بار به معنای واقعی دراین تعاونی به اجرا گذاشته شدو نصب نمایشگر درکنار باسکول برای مشاهده فروشندگان گندم وحذف دخالت انسان در وزن گندم کشاورزان به رسم امانتداری ازدیگر موارد بودوخرید گندم بمیزان پانزده برابر ضرفیت یک رکورد بودوانصافا کشاورزان حوزه این تعاون باتدبیری که اعمال شددرزمان برداشت گندم باخرید 24 ساعته کمترین فشار راتجربه نمودند بنا به اظهارات هیات مدیره جدیددرزمان تحویل تعاون(اردیبهشت94)کل موجودی حسابهای این تعاون هفتاد میلیون تومان بوده درحالیکه براساس ترازنامه درامد خالص درسال94بعد ازکسرهمه هزینه ها یکصدوهشتادوهشت میلیون تومان میباشد ودرسال 95 درامد خالص بیش از یکصدونود میلیون تومان خواهد بود برای سهامداران این سوءال پیش میاد که چرا درسالهای گذشته نطارتی درکار نبوده که مدیر عامل درزمان خریدگندم وزن گندم کشاورزان را بصورت دست نویس تحویل میدادند بدون انکه کشاورزان از وزن محموله خود خبر داشته باشند یا درطول سالیان گذشته فقط هفتاد میلیون ولی در یکسال ونیم سیصدو هشتاد میلیون تومان درامدخالص.اقای مدیر/سهامداران وکشاورزان و...همه متوجه شدند که چرادرزمان انتخابات هیاهو به راه انداختند وانتخابات دریک شرایط امنیتی برگزار شدارسال در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ