تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

خاک حاصلخیز مغان قابلیت رشد هر نوع گیاهی را دارد و می تواند درآمد بسیار خوبی را برای این منطقه به همراه داشته باشد خاک دو کشت بیله سوار مغان بایستی خیلی بیشتر از این مورد توجه کارشناسان کشاورزی در کشور قرار گیرد و از این خاک مرغوب به نحو خیلی بهتر از اینها بهره مند شد . از آقای جهانی که در حال حاضر کشوری نیز شده است امیدواریم با وجود نفوذ و روابطی که در استان دارند محلی  و منطقه ای نیز فکر کنند تا کشاورزی در مغان بسوی بهره وری بالاتر و بهتر و درآمد زا تر حرکتی جهشی به خود بگیرد.

جشن گندم در سال 96 را هم فراموش نکنید لطفنارسال در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ