تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

ما در سال 96 علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شورای شهر نیز خواهیم داشت با توجه به منحل شدن شورای شهر بیله سوار حساسیت روی انتخاب افراد بیشتر شده است و جریانات سیاسی نیز آرام آرام چهره خود را از پرده نمایان می کنند این دوره شبکه های اجتماعی نیز تاثیر به سزایی خواهدداشت و کاندیداهای احتمالی هم این تاثیر را تشخیص دادند و یکی یکی کانالهایی را ایجاد می کنند امیدواریم که مردم در انتخاب خود وسواس بیشتری به خرج دهند و گول چرب زبانی های بعضی ها را نخورند .

نکات جالب زیادی این روزها به چشم می خورد که نشان از عزمی جزم از برخی گروهها هست و هر کسی هم این روزها قالی خود را می بافد و معلوم نیست چی به چیه و کی به کیه و این فیلم بازیها تا یک ماه دیگر ادامه خواهد یافت تا افراد اصلی را رونمایی کنند.

با وجود اینکه مدرک تحصیلی حداقل باید فوق دیپلم باشد یک بی سواد هم کانال زده و از ساختن شهر حرف می زند با وجود اینکه افراد شرکت کننده بایستی ساکن محل باشند مهاجران چندین ساله که عطای شهر را به لقایش بخشیده بودند دوباره آفتابی شده اند.

بالاخره خیلی جدی شده است و بد جوری دارند برای شورای شهر نسخه می پیچند حواسمان را جمع کنیمارسال در تاریخ جمعه 1 بهمن 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ