تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

روستای بابک :

صابربیدل و سراصلان قلیزاده و سیاب سلامی و علی بهزاد
روستای خلیفه لو:


 عبدالرضا فرزانه -صالح بهراد-شهباز نیکدلارسال در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ