تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

برای اولین بار در تاریخ انتخابات شورای شهر بیله سوار مغان هیات اجرایی و هیات نظارت همه کاندیداها را با سعه صدر تایید کردند و تابو باید چند نفر  رد شوند  را شکستند و انتخاب را بر عهده مردم گذاشتند تا نشان دهند که به همه مردم شهر با نگاه مثبت هم می شود نگریست ،نشان دادند که به میزان رای ملت است باور دارند نشان دادند که اصل بر برائت است ایمان دارند . آفرین بر این بزرگواران که حرف های نامربوط زیادی را شنیدند اما به روی خود نیاوردند .ارسال در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ