تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی
این روزها بازار انتخابات در بیله سوار مغان داغ داغ شده است و با شروع سخنرانی در مساجد به اوج خود رسیده است . چه کسانی برنده این ماراتن انتخاباتی خواهند بود . امیدوارم  آگاهانه رای خود را به صندوق رای بریزیم و مسوولیت سنگین رای خود را هر تک تک مون درک کنیم.

 فرهاد ارژنگ
 وحدت انامی
 حسن پورمیرزا
 صالح پروانه
 محمود توکلی
 مظفر توحیدی
 رضا جبارزاده
 فرزاد خاکزاد
 محمد رضا خلاشی
 یاور سجودی 
 ناصر سمائی
 سید رسول فاطمی
 جابر فتحی بیله سوار
 محمد باقر قاسمی
 عاصم قبادی
 وکیل کارگر
 حکم الله کیانی 
 رضا لایقی 
 حسین محمد پور
 سلام مصباحی
 فراهم میرزایی
 عالیه هژیر


ارسال در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ