تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

روز جمعه روز تفکر و تامل هست روزی هست که مردم سرنوشت کشور و شهر خود را بایستی بدست اهلش بسپارند فردا باید خود تعیین کنیم که چگونه می خواهیم باشیم و این میسر نخواهد شد مگر با احساس مسوولیت و دوری از هر گونه تعصبارسال در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ