تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی


انتخابات هیأت مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان شهرستان بیله‌سوار با هماهنگی اداره آموزش و پرورش بیله‌سوار و  مجمع عمومی و با نظارت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این انتخابات که با شرکت بیش از 200 نفر از فرهنگیان برگزار شد، در پایان آقایان محمد باقری، شهرام ذکی پور، الله‌ویردی ملک‌زاده، شهروز دشتی و بابک داودی به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و یاور شهبازی نیز به عنوان بازرس این هیأت مدیره از طرف اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان انتخاب شدند.

نیز در این انتخابات آقایان یاور حامدفر و ولی اختیاری به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و یدالله گل‌چهره نیز به عنوان بازرس علی‌البدل تعاونی فرهنگیان انتخاب شد.

اعضای هیأت تعاونی مصرف فرهنگیان به مدت سه سال و بازرس به مدت یک سال فعالیت خواهد کرد.ارسال در تاریخ یکشنبه 25 تیر 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ