تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

طی مراسمی در فرمانداری  بیله سوار مغان از زحمات خداداد سجودی تجلیل و مهدی شیرگیر به عنوان سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیله سوار مغان منصوب شد . امیدواریم در سال زراعی جاری دیگر شاهد تخریب منابع طبیعی در حوزه بیله سوار مغان نباشیم.


آقای فرماندار سال آینده قول می دهم دست تمام چپاولگران منابع طبیعی را قطع خواهم کرد.قسمتی از فرمایشات دو سال قبل آقای رییس بود.ما هم گفتیم منتظر می مانیم و ماندیم و دیدیم بد قولی و بد عهدی تمامی ندارد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ