تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

شورای شهر دوره پنجم بعد از بحث و بررسی های زیاد دقیقن طبق پیش بینی ها جلو رفت و یاور سجودی رییس شورا و سید رسول فاطمی نایب رییس و وکیل کارگر منشی انتخاب شدند و حسن پورمیرزا و عالیه هژیر بعنوان عضو هستند.

اولین و مهمترین اقدام شورای شهر انتخاب شهردار هست و  این انتخاب نیز طبق پیش بینی بود مهندس رضا سرداربنده برکنار و پرویز کیانی بعنوان سرپرست معرفی شد.

تقریبن می شه گفت روال کار دوره چهارم تا اینجای کار ادامه دارد و طرحی نو و جدید دیده نشد .

برای اعضای شورای شهر آرزوی موفقیت داریم و برای آقای پرویز کیانی آرزوی عاقبت به خیری طلب می کنیمارسال در تاریخ چهارشنبه 1 شهریور 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ