تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

پسرم دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ازاد هست مجبور شدم پول با بهره بگیرم شهریه بدم کجای دنیا با کشاورزان اینگونه رفتار میشود ایا حمایت از تولید ملی ایرانی یعنی این یعنی کشاورز ی که شب و روز زحمت میکشه پولی که حاصل یک سال زحمته نصیب سودجویان بشود مدیر جان قربون شکل ماهت تو هم یکی از طرفدارای جان بر کف نماینده بودی تو از طرف ما دردهایمان را مطرح کن بگو این کشاورزان هم خدایی دارند بترس از خدا حداقل به قولهایت عمل نکردی به دادکشاورزان برسارسال در تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1396 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ